Bulletin n. 1/2017
June 2017
INDICE
 • Section A) The theory and practise of the federal states and multi-level systems of government
 • Section B) Global governance and international organizations
 • Section C) Regional integration processes
 • Section D) Federalism as a political idea
 • Anna M. Pla-Boix
  Consells consultius autonòmics: anàlisi crítica de les darreres reformes
  in Revista d'Estudis Autonomics i Federals , no. 25 ,  2017 ,  51-92
  L’article examina les darreres reformes normatives d’incidència en la regulació dels consells consultius autonòmics. Formalment, es divideix en dues parts. A la primera, s’analitza la recent supressió dels consells consultius a Madrid i Extremadura així com les reformes recents que han afectat el Consell Consultiu de Galícia i el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. Partint d’aquesta base, a la segona part de l’article s’analitzen els arguments jurídics i polítics esgrimits per justificar aquests nous marcs normatius. Per fer-ho, l’article analitza els límits constitucionals i els debats polítics i acadèmics projectats en el procés de descentralització de la funció consultiva a l’Estat autonòmic. L’article conclou amb una lectura crítica de les recomanacions de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques d’incidència en la matèria.
  ©2001 - 2020 - Centro Studi sul Federalismo - P. IVA 94067130016